Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace průřezových předmětů bakalářských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava zahrnující zpracování anglických verzí
Id projektuCZ.1.07/2.2.00/15.0115
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období9/2010 - 8/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je inovovat průřezové předměty společného záladu ekonomických bakalářských studijních programů tak, aby díky moderním přístupům k výuce a jejímu zaměření, respektujícímu poznatky ze světových prestižních pracovišť, byla zaručena dlouhodobá produkce kvalitních absolventů splňující nároky znalostní ekonomiky. Souvisejícími cíli jsou příprava anglických verzí profilových předmětů jednotlivých oborů a zavedení předmětu zaměřeného na hospodářskou angličtinu. Součástí projektu rovněž bude příprava podkladů pro nově zavedný mezioborový bakalářský studijní obor plně v anglickém jazyce, European Business Studies. Na řešení projektu, zejména s ohledem na nutnost zapojení anglické verze předmětů, respektive průřezového studijního oboru v anglickém jazyce, bude žadatel spolupracovat s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity. Výstupem projektu budou inovované předměty (obory) a studijní opory, včetně anglické verze, respektive absolventi inovovaného studia.