Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj diagnostických metod hodnocení kvality lidského pohybu
Id projektuRRC/04/2009
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období9/2009 - 12/2010
PoskytovatelPedagogická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceHlavní cíl projektu: Kvantifikovat vzory vybraných lidských pohybů a ověřit míru přesnoti měření kvality vybraných lidských pohybů, schopností a vlastností lidského těla s pohybem souvisejících v oblastech biomechaniky, fyziologie, funkční antropologie a pohybové aktivity v podmínkách Centra diagnostiky lidského pohybu PdF OU. Dílčí cíle: 1. Ověřit spolehlivost metody měření kvality chůze, běhu, hodu, skoku a stability při stoji a vytvořit vzory těchto pohybových projevů pro věkovou skupinu 19 ? 30 let. 2. Ověřit spolehlivost metody měření variability srdeční frekvence. 3. Ověřit spolehlivost metody měření vybraných kardiorespiračních funkcí při zátěži. 4. Ověřit spolehlivost vybraných metod měření složení lidského těla. 5. Ověřit spolehlivost vybraných metod hodnocení pohybové aktivity. Způsob dosažení cílů: Výzkum bude realizován na souborech 100 zdravých lidí ve věku 19-30 let. Kvantifikace měřitelných cílů: Výsledkem budou vzory zdravé chůze, běhu, hodu, skoku a 9 standardiz. testů hodnocení chůze, běhu, skoku, hodu, rovnováhové schopnosti, variability srdeční frekvence, kardiorespiračních funkcí, složení lidského těla a pohybové aktivity.