Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae
Id projektuGAP405/10/1397
Hlavní řešitelMgr. Richard Psík, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceV rámci předkládaného projektu budou shromážděny, zpracovány a kriticky zhodnoceny listiny a listy z doby Václava IV. uložené v bývalých okresních archivech na Moravě a v české části Slezska. Budou prostudovány vytipované fondy, bude pořízena fotografická databáze relevantních písemností, jejich analýza a budou vytvořena příslušná regesta s náležitým kritickým aparátem. Při zpracování materiálu a tvorbě regest se řešitelský tým bude řídit poslední verzí směrnice Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy (2005). Výsledkem projektu bude rukopis osmého dílu ediční řady Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (RBMV) s názvem Fontes archivorum municipalium Moraviae. Tímto projektem bude završeno vydávání listin a listů pro období Václava IV. z moravských archivů.Vzhledem k nutnosti interdisciplinární spolupráce bude vytvořena pracovní skupina zahrnující odborníky v oboru pomocných věd historických i v oblasti filologické (středověká latina).