Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Učebna pro výuku multimediálních aplikací a jazyků
Id projektuFRVŠ 2330/2010
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je vybudovat učebnu pro potřeby výuky multimediálních aplikací a jazyků. Ta se stane místem, kde si studenti budou moci zdokonalit své znalosti pod odborným vedením učitelů a lektorů za užití kvalitního výukového SW podporujícím multimediální aplikace. Dále bude učebna sloužit studentům k samostatné práci. Jedná se zejména o práci s materiály a audio-vizuálními soubory potřebnými ke studiu či pro vypracování projektů, diplomových a bakalářských prací. Multimediální učebna bude vybavena výkonnými počítači, interaktivní tabulí, projektorem, nástroji podporujícími práci se zvukovým záznamem a souvisejícími SW nástroji. Specializovaná učebna bude znamenat významné zkvalitnění výuky cizích jazyků a multimédií.