Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace laboratoře texturních parametrů
Id projektuFRVŠ 13/2010
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na obnovení stávajícího vybavení laboratoře texturních parametrů v oblasti měření zeta potenciálu a velikosti (distribuce) částic. V současnosti je laboratoř texturních parametrů vybavena přístrojem DELSA 440 SX, tento přístroj je již téměř 10 let starý a značně poruchový. Při cenách za údržbu a opravy (jen příjezd technika z Prahy stojí přibližně 10 tisíc Kč) jsme se rozhodli pro nový přístroj na měření zeta potenciálu. V rámci bakalářských a diplomových prací je prováděno poměrně velké množství analýz. Během kalendářního roku se jedná o více než 500 analýz a stávající systém je využíván i pro pravidelnou výuku studentů oboru Fyzikální chemie povrchu. V následujících letech bude metoda měření zeta potenciálu využívána i pro výuku studentů připravovaného oboru Analytická chemie pevné fáze. Plánuje se také jeho využití pro vznikající Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě. Pořízený přístroj na měření zeta potenciálu (dále jen systém Zeta Nano ZS) bude využíván pro pravidelnou výuku studentů a pro řešení řízených experimentů, bakalářských a diplomových prací. V současné době studenti řeší problematiku související s adsorpcí těžkých kovů a tenzidů na uhlíkatých materiálech a na jílových minerálech, povrchové vlastnosti oxidických katalyzátorů či anorganických pigmentů. U všech těchto oblastí je kladen důraz na využití získaných poznatků v praxi, konkrétně v oblasti čištění odpadních vod, výroby katalyzátorů, pigmentů a zpracování kalů. Cílem projektu je tedy umožnit i v následujících letech intenzívní zapojení studentů do experimentální činnosti, která je nezbytná pro kvalitní naplnění profilu absolventa studijních oborů Fyzikální chemie povrchu a Analytické chemie pevné fáze. Připravuje se i zapojení studentů katedry fyziky a katedry biologie a ekologie. Součástí projektu je zapojení studentů do experimentální činnosti ve výše uvedených oblastech.