Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí
Id projektuGAP209/10/0309
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je korelovat geomorfologické a sedimentologické důkazy geomorfologických hazardů s relevantními časovými řadami historických klimatických a hydrometeorologických extrémů v citlivé krajině Západních Beskyd a jejich předpolí. Studovaným obdobím je zejména poslední milénium a zvláštní důraz bude kladen na definování klimatických a následných geomorfologických odezev na období tzv. Malé doby ledové. Geomorfologické, sedimentologické a geochronologické metody umožní definovat historické fáze intenzivních erozních a akumulačních procesů spojené s intenzivními svahovými procesy, vývojem náplavových kuželů a fluviální agradací. Metody historické klimatologie spojené se statistickou analýzou budou využity pro relativní odlišení klimatickýcha antropogenních vlivů na výskyt katastrofických geomorfologických procesů.