Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
FM VŠE - Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů fakulty managementu VŠE Praha v J. Hradci
Id projektuCZ.1.07/2.2.00/07.0264
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období5/2009 - 5/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceProjekt vychází z analýz potřeb relevantních cílových skupin, kterými FM VŠE sleduje kvalitu poskytovaného vzdělávání. Reaguje na očekávané demografické změny a zohledňuje principy zakotvené v připravované Bílé knize terciárního vzdělávání MŠMT i současné trendy v EU. Obsahem projektu je inovace bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu FM s cílem udržet doposud vynikající uplatnitelnost absolventů v praxi, zajistit trvale udržitelnou kvalitu vzdělávání odpovídající evropským standardům a zvýšit konkurenceschopnost absolventů na mezinárodním trhu práce. Inovace se zaměří na strukturu studijních programů, zavedení modularity při současném řešení prostupnosti mezi různými stupni studia, na zvýšení důrazu na multidisciplinární přístup, rozvíjení kritického a tvořivého myšlení a na posílení profesní orientace bakalářského programu a zvýšení individualizace doktorského studia. Klíčovým předpokladem je propojování výzkumu a vzdělávání a internacionalizace studia.