Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aklimace fotosyntetického aparátu smrku ztepilého vůči změnám dopadající sluneční radiace
Id projektuGA522/07/0759
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je doplnit chybějící informace o dynamice aklimace fotosyntetického aparátu smrku ztepilého na krátkodobé (denní chody) a dlouhodobé změny mikroklimatických podmínek, které jsou typické pro letní období. Plánujeme provádět jak "laboratornísimulace" letních dnů, tak terénní experimenty na Experimentálním ekologickém pracovišti na Bílém Kříži. Detailně bude studován kombinovaný vliv zvýšené teploty a ozářenosti při přechodu mezi zataženými a jasnými dny. Soustředíme se na určení signálů, které indukují nástup a odeznění polední deprese fotosyntézy a na stanovení příspěvků fotoinhibice PS II, uzavírání průduchů a/nebo redukci účinnosti karboxylace enzymu Rubisco k polední depresi fotosyntézy pod vlivem rozdílného stupně stresového působení. Na základě polních experimentů v průběhu letních dnů stanovíme variabilitu příspěvků svrchní a spodní vrstvy koruny k fotosyntéze porostu během jasných a zatažených dnů.