Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Interkulturná štúdia osobnostnej odolnosti a sociálnej obratnosti (s tendenciou uplatniť výsledky v dalšom vedení a usmerňovaní pedagogických pracovníkov)
Id projektu1610-IGS PdF 9/2009
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
AnotaceHlavné ciele výskumu 1. Zachytiť výskyt osobnostných vlastností účastníkov výskumu a zamerať sa na určité konkrétne znaky kultúry, ktoré by mohli prispievať k vytvoreniu sociálne zdatnej osobnosti. Určiť súvislosti medzi osobnostnými charakteristikami a životom v danej kultúre na jednej strane a odolnosťou osobnosti na strane druhej. 2. Preskúmať možnosť využitia testových metód zachycujúcich vplyv hodnôt na zvládanie jednotlivých krízových situácií (očakávame návrh konkrétnej metódy španielskej strany a doplnenie našimi metódami). 3. Vyvodiť závery, ktoré by mohli prispieť k lepšiemu zvládaniu závažových situácií, sociálnej obratnosti a aj ku skvalitneniu medziľudských vzťahov. Nejedná sa o násilné vnucovanie faktorov iných kultúr do našej, pôvodnej, kultúry, ale o využitie určitých znakov, ktoré by mohli významne ovplyvňovať aj hodnotový rozvoj ďalších generácií. Implikáciou výskumných poznatkov do každodenného života sa dajú odstrániť aj isté komunikačné obmedzenia, ktoré by mohli sami o sebe v niektorých prípadoch spôsobiť zvýšenie prežívaných stresových situácií. Významný prínos vidíme v aplikácii výsledkov výskumu hlavne pri ďalšom vzdelávaní mladých ľudí za účelov postupného podporovania ich profesionálneho ale aj ľudského rastu a rozvoja.