Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Standardizace Testu přesnosti hodu na cíl v podmínkách školní praxe
Id projektu1610-IGS PdF 7/2009
Hlavní řešiteldoc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na problematiku házení u školní mládeže. Dovednost přesnost hodu představuje důležitou součást motorické výbavy člověka, která se stále uplatňuje jako důležitý prvek řady sportovních disciplín. I přes tuto skutečnost není hod na přesnost vědomě rozvíjen ve školní praxi, přestože představuje vhodnou emotivní činnost pro zdokonalování techniky hodu. Jeden z důvodu tohoto stavu může být absence vhodného testu přesnosti hodu na cíl. Cílem projektu je navrhnout a ověřit test přesnosti hodu na cíl, který bude vyhovovat podmínkám současné školní praxe (tj. bezpečný projektil, snadná detekce úspěšných zásahů terče, snadné vyhodnocení výsledků). Metodický postup řešení projektu vychází z metody zpracované v disertační práci navrhovatele (Zahradník, 2008). Projekt bude realizován ve dvou vybraných základních školách v Ostravě. Předpokládaná délka projektu je jeden rok. Pracoviště Katedry tělesné výchovy Ostravské univerzity připravuje budoucí učitelé tělesné výchovy pro druhý stupeň základní školy proto je smyslem projektu poskytnout školní praxi vhodný prostředek pro diagnostiku dovednosti přesnost hodu. Navrhovaný projekt je podrobně popsán v příloze části C.