Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 09
Id projektu1178/2009 škol
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceOstravská univerzita zahájila v roce 2008 přípravu na zřízení Lékařské fakulty se studijním programem všeobecné lékařství. Příprava tohoto programu je velmi náročným projektem, zahrnujícím získání příslušných externích specialistů pro výuku, přípravu výukových prostor a zajištění přístrojového vybavení. Součástí této přípravy musí být i zajištění příslušných podmínek pro klinickou praxi ve Fakultní nemocnici Ostrava. Uvedený projekt je náročný nejen touto přípravnou fází, ale i ve fázi vlastní realizace výuky, zejména po dobu náběhu plného počtu studentů, tj. po dobu 6 let, kdy finanční příjem za studenty nebude dostačovat k pokrytí všech provozních nákladů této fakulty. V roce 2008 byl tento projekt podpořen finančním grantem města Ostravy ve výši 5 mil. Kč. V tomto roce byla také dokončena první etepa přípravy založení fakulty, tj. byl zpracován studijní program všeobecné lékařství, byla zahájena příprava dislokace této fakulty v areálu Ostrava-Zábřeh, byli získání kvalitní odborníci pro přípravyný tým fakulty a byla nakoupena první část přístrojového vybavení.