Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Industriální město v post-industriální společnosti
Id projektuGA403/09/1720
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je popsat proces deindustrializace Ostravy v kontextu změny ekologické struktury města včetně procesů rezidenční segregace a přelévání města do regionálního zázemí. V návaznosti na to provést teoretická zobecnění zaměřená na procesy prostorové segregace a stav sociální integrity. Část projektu řešená spoluřešitelem. Rešerše zahraniční literatury, návrh teoretických východisek projektu a kvalitativní výzkum životních drah typických profesích v průmyslových městech.