Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Biofilmy hub pro bioremediaci odpadní vody komplementární s čistírnami odpadních vod
Id projektuIAAX00200901
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2009 - 12/2013
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
AnotaceHoubové biofilmy mají velký degradační potenciál, který dosud není uspokojivě využíván pro remediace. Imobilizované kultury ligninolytických hub využívající nespecifické enzymové mechanismy pro degradaci polutantů lze aplikovat společně s technologií procesu aktivovaného kalu pro rozklad rekalcitrantních látek, které nejsou degradovány v ČOV. Projekt je zaměřen na výzkum houbových biofilmů kolonizujících inertní nebo lignocelulosové materiály, fungujících po dlouhou dobu za podmínek bakteriálního stresu, a na studium jejich strukturálních, biologických a biochemických vlastností. Bude měřena kapacita biofilmů degradovat vybrané polutanty a odstraňovat těžké kovy a zjišťována možnost jejich využití v reaktorech typu "trickling-bed" a "rotating disc" pro remediaci odpadních vod. Činnost zkonstruovaných bioreaktorů bude analyzována, optimalizována, a testována v kombinaci se standardním procesem aktivovaného kalu pro remediaci odpadních vod kontaminovaných polutanty a těžkými kovy.