Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Příprava vzniku Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Id projektuRP2009
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je vytvořit na Ostravské univerzitě takové podmínky, které umožní ke konci roku 2009 podat žádost o akreditaci studijního programu všeobecné lékařství a současně vytvořit na univerzitě takové materiální, organizační a prostorové podmínky, které umožní v akademickém roce 2010/2011 zahájit výuku prvního ročníku tohoto studijního programu. V rámci tohoto rozvojového projektu budou realizovány analytické činnosti identifikující rozsah a strukturu nutného personálního vybavení budoucí LF, budou zahájeny aktivity pro získání příslušných odborných pracovníků, bude zahájen proces přípravy budovy bývalé por.-gyn. kliniky v Ostravě-Zábřehu pro rekonstrukci (v rámci projektu OP VaVpI), budou zahájeny práce na získání přístrojového vybavení nutného pro zahájení výuky na LF a bude zpracován akreditační spis pro studijní program Všeobecné lékařství. Současně bude upřesňován vztah s Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) a zpracován projekt zapojení FNO do výuky na LF. Součásti projektu je i realizace přípravných prací pro zahájení výuky v akademickém roce 2010/11 v náhradních prostorách (rekonstrukce por.-gyn. pavilonu nebude v této době ještě dokončena).