Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aven vakeras pal o Roma - Muvme o Romech
Id projektuMŠMT
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceO transdisciplinární problematice postavení romských komunit v České republice se mluví na všech úrovních společenského života. Jednou z těchto úrovní je i akademická půda, která se zapojuje, mnohdy úspěšně, do způsobů řešení vzájemného soužití romského obyvatelstva s majoritou, například v podobě interdisciplinárních analýz a výzkumů, jichž se účastní historikové, sociologové, antropologové a další. Pro zajištění další generace akademických pracovníků a výzkumníků je důležité předávání zkušeností a vědomostí mladé generaci studentů, která v současnosti studuje na univerzitách studijní obory zaměřené na pedagogiku, psychologii, sociální práci a další společenské vědy, jako je sociologie apod. Multidisciplinární přednášky odborníků a výzkumníků jsou jedním z možných, a pro studenty z nejpraktičtějších způsobů jak zvyšovat odbornost, kvalifikovanost a konkurenceschopnost současných studentů. Student ovšem nejenom musí tyto odborníky slyšet tzv. ?na živo? a mít možnost s nimi diskutovat a pokládat jim otázky, ale rovněž mít po ruce příručku, knihu, po které by vždy sáhl, když bude potřebovat dozvědět se základní informace o nějakém tématu a rovněž zjistit dostupnou literaturu. To vše pak umožní studentovi orientovat ve složité realitě současného světa, konkrétně v poměrně složité problematice soužití majority a romské minority. Vznikem tohoto projektu přednášek odborníků navíc může vzniknout tradice setkávání v Ostravě, která je, vzhledem ke své geografické poloze, poněkud mimo centrum hlavního dění a v které problematika soužití Romů a majoritní společnosti je vysoce aktuálním tématem.