Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kvantová dynamika anharmonických vibrací v nabitých klastrech helia
Id projektuMSK VaV 31/09a)1a)
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období2/2009 - 12/2009
PoskytovatelKatedra fyziky
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem tohoto projektu je podrobné teoretické studium strukturních vlastností, stability a energetiky iontových klastru helia. V rámci projektu bude implementováno několik kvantových Monte Carlo metod a pomocí nich počítány vlastnosti iontových klastrů helia o různých velikostech (do 30 atomů), v jejich základních i vibračně excitovaných stavech. Pro výpočty budou navíc použity a testovány interakční modely pro iontové klastry helia a klastry težších vzácných plynů (v tomto projektu systémy použité na testování metod), které byly nedávno vyvinuty žadatelem a jeho spolupracovníky. Cíle projektu jsou součástí širšího badatelského záměru Katedry fyziky PřF OU v Ostravě, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze, Ústavu fyzikální chemie VŠCHT v Praze, Institut de Recherche sur les Syst?mes Atomiques et Moléculaires Complexes Univerzity P.Sabatiera v Toulouse a Laboratoire de Modélisation et Simulation Multi Echelle Univerzity Paris Est. Výsledky získané v rámci projektu budou publikovány v prestižním mezinárodním časopise a prezentovány žadatelem a spolupracovníky na mezinárodních konferencích. Projekt posílí importem pokročilého ?know-how? z oblasti teoretické chemie špičkový výzkum na regionální univerzitě a v rámci kraje.