Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Solvatace protonu v protonovaných klastrech vody
Id projektuMSK VaV 32/09a)1a)
Hlavní řešitelMgr. Aleš Vítek, Ph.D.
Období3/2009 - 12/2009
PoskytovatelKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotacePodstata navrhovaného projektu (shrnutí na max. 15 řádek), přínos a vazba pro Moravskoslezský kraj: Předkládaný projekt je zaměřen na teoretické studium protonovaných klastrů molekul vody, zejména na modelování jejich mezimolekulových interakcí. Studiem protonovaných klastrů a solvatací protonu ve vodním prostředí se zabývá řada vědeckých týmů, protože se vyskytují v horních vrstvách atmosféry, v ionosféře, dokonce v mezihvězdných mracích a výsledky jsou aplikovatelné v řadě oborů, jako např. v atmosférické chemii, molekulární biologii a mohou přispět k objasnění zatím stále ne zcela pochopených jevům jako např. extrémně rychlý přenos protonu ve vodním prostředí. Hlavní cíl projektu je součástí širšího badatelského záměru modelování fyzikálně-chemických vlastností mikroskopických systémů, který je již několik let aktivně rozvíjen ve spolupráci Katedry fyziky PřF OU v Ostravě, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze, Ústavu fyzikální chemie VŠCHT v Praze a Institut de Recherche sur les Syst?mes Atomiques et Moléculaires Complexes Univerzity P.Sabatiera v Toulouse. Výsledky získané v rámci projektu budou publikovány v prestižním mezinárodním časopise a prezentovány na mezinárodních konferencích. Hlavními přínosy z pohledu MSK pak bude rozšíření mezinárodní spolupráce mezi regionální univerzitou o další prestižní zahraniční pracoviště, jakož i obecné posílení špičkového výzkumu realizovaného na této regionální univerzitě.