Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu
Id projektuCZ.1.07/2.3.00/09.0019
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období6/2009 - 5/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceÚkolem projektu je vyškolení nových VaV pracovníků v základech nové metodiky pro e learningovou automatickou adaptaci výukového procesu, přizpůsobující se osobnostním znalostem a vlastnostem studentů. Jde o individualizaci výuky po stránce pedagogické a psychologické, přístup k výuce optimalizující čas i kvalitu vzdělávání studentů. Princip spočívá u autorů opor v násobném zpracování dílčích částí výukových opor a jejich zaměnitelnosti dle potřeb studenta, u studentů rozpoznání jejich vlastností a určení optimálního individualizovaného stylu výkladu. Metodika bude plně otestována a bude proškolen tým nových VaV osob, kteří dle této metodiky budou tvořit adaptivní studijní opory. Cílem je vytvoření VaV týmu a posílení kompetencí pracovníků VaV v pedagogickém a psychologickém výzkumu pro optimální využití e-learningu v praxi.