Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ
Id projektuCZ.1.07/2.2.00/07.0355
Hlavní řešitelMgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Období6/2009 - 5/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
AnotaceProjekt raguje na strukturalizaci VŠ studia v kontextu s probíhající transformací kurikula ZŠ a SŠ, vychází z myšlenky univerzity coby přirozeného centra vzdělanosti v regionu s možností využívání jejího potenciálu i infrastruktury. Řeší problematiku spolupr. mezi institucemi terciálního vzdělávání na straně jedné a institucemi trhu práce a posílením jejich konkurencesch..Je zaměřen na: zvýšení kompetencí budoucíhc učitelů s důrazem na dovednostní rovinu a akcentem na schopnost rozvíjet u žáků a studentů klíčové kompetence potřebné pro život prostředn.kvalitních praxí u budoucích zaměstnavatelů realizované u erudovaných cvičných pedag; posílení úrovně spolupr. mezi VŠ a ZŠ a SŠ v rámci praktické přípravy budoucích učitelů prostředn.cílené přípravy cvičných pedag., zaměřené na tvorbu a vyhodnocování systému zajišťování kvality, vycházející z požadavků reálné pedag.praxe a poptávky praco