Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Systém dalšího odborného a pedagogického vzdělávání pracovníků VŠB-TUO
Id projektuCZ.1.07/2.2.00/07.0327
Hlavní řešitelBc. Gabriela Peroutková
Období6/2009 - 2/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotacePředpokladem změn v kvalitě, obsahu a formách výuky je vzdělávání akademických a ostatních zaměstnanců univerzity. Cílem projektu je navrhnout, vytvořit a ověřit systémové prostředí pro další vzdělávání akademických a ostatních pracovníků VŠB-TUO. Základním výstupem projektu bude kompletní nabídka dalšího odborného a pedagogického vzdělávání akademických a ostatních pracovníků VŠB-TUO podpořená informačním systémem, který bude rovněž nabízet přihlašování do kurzů, evaluaci kurzů apod. Dalšími výstupy projektu budou pilotní a další ověření kurzů dalšího vzdělávání a funkčnosti informačního systému, a rovněž budou výstupem některých kurzů nové výukové opor, vedoucí k rozšíření nabídky pro distanční vzdělávání. Primárními cílovými skupinami projektu jsou akademičtí a ostatní pracovníci VŠ, sekundárně bude mít projekt dopad také na cílovou skupinu studenti VŠ.