Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Literárněvědná a kulturologická studia v národním a nadnárodním kontextu
Id projektuGS FF/1
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFilozofická fakulta
Stavukončený
AnotaceVýzkum má interdisciplinární charakter ve smyslu humanitních věd a je zaměřen na: a) literárněvědná studia (starší česká literatura, literatura 19. století, literatura 20. století až současnost, s vazbou na český, česko-polský, slezský, evropský a světový kontext, na žánrové vazby a vztah slova a obrazu, na tematologické vymezení (topos lesa); dále je zaměřen na: b) uměnovědný a regionální výzkum v historické a kulturní dimenzi, zvl. na umění Slezska a severovýchodní Moravy, na dokumentaci a hodnocení kulturního dědictví 19. a 20. století. Výstupy ? Výsledkem výzkumné činnosti budou monografie o osobnostech (Q. Kocián, F. Hrubín, I. Procházková), o žánrech (povídce, novele, apokryfech), vzniknou soubory studií o tvorbě a idejích, o estetice přírody a role krajiny, o středověkém umění a literatuře a současném sochařském umění a o průmyslovém dědictví. Strategie a metody ? Oborový výzkum bude řešen ve svou specifikovaných týmech zhruba o 9 a 4 pracovnících katedry, soustředěných v jednom okruhu na literaturu a ve druhém na dějiny umění. Ve tříletém horizontu bude proveden nejen nezbytný základní výzkum, výsledky budou dílčím způsobem zveřejňovány, ale v rámci řešitelského týmu dojde ke spolupráci se zahraničními institucemi a budou spořádána vědecká sympozia. ? Práce budou publikovány zejména v recenzovaných českých a zahraničních časopisech.