Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Slezko a severní Morava jako specifický region
Id projektuGA404/95/0286
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
Období1/1995 - 12/1997
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem tohoto badatelského úkolu bude vymezení regionu v jeho současném významu, přesněji v současném kulturně historickém kontextu. Tým, v němž budou zastoupeni odborníci několika společenských věd (historik), literární historik, jazykovědec, etnograf, historik umění (sociolog), bude vycházet z kritického zhodnocení již dosažených výsledků a soustředí se k těmto úkolům: 1. centrum a jeho vliv na utváření regionu; 2. region jako strukturovaný celek, jeho konstanty a proměny; 3. historické proměnya jejich působení na region; 4. integrující a desintegrující činitele v regionu (sociální, jazykové, etnografické faktory aj.) Práce týmu bude probíhat ve dvou etapách : 1. teoretické studie k jednotlivým problémům; 2. syntetizující práce - monografie o regionu Slezska a severní Moravy. V konečné fázi by řešení bylo dovršeno vědeckou konferencí na téma Slezsko a severní Morava jako specifický region v širším celonárodním kontextu.