Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Poláci v České republice
Id projektuGA404/95/0289
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Daniel Kadłubiec, DrSc.
Období12/1995 - 12/1997
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je shrnout , uspořádat a v ucelené podobě publikovat současné znalosti o polské národnostní menšině v České republice. Výsledná publikace (cca 40 autorských archů) bude obsahovat informace o historii, o demografické a společenské struktuře, o kultuře, jazyce a o ekonomických a politických aspektech polské menšiny. Kromě informativní encyklopedické části bude obsahovat i vědeckou analýzu etnických procesů v národnostní a regionální identity, včetně dosud vědecky opomíjených asimilačních procesů.