Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Id projektuNJ6578
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
Období1/2001 - 12/2003
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
AnotaceEpidemiologická objektivizace výskytu nádorových onemocnění u souborů horníků kamenouhelných dolů exponovaných prachu s nízkým obsahem křemene a u pracovníků při těžbě a zpracování kamene exponovaných prachu s vysokým obsahem křemene. Ověření karcinogenních účinků prachu černouhelných dolů a prachu vznikajícího při těžbě a zpracování kamene inhalačním pokusem na zvířeti. Objektivizace karcinogenního rizika pomocí vybraných biomarkerů expozice a účinku u profesionálně exponovaných osob - horníci černouhelných dolů a zaměstnanci při těžbě a zpracování kamene(cytogenetické metody,testy molekulární dozimetrie). Vyšetření autoptického materiálu zemřelých horníků a pracovníků při těžbě a zpracování kamene za účelem stanovení patobiologických změn souvisejících s karcinogenním rizikem.