Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Didaktiky češtiny s komunikačními prvky
Id projektu284
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/2002 - 12/2003
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt reaguje na specifika neprezenčních forem studia a na potřebu začleňování distančních prvků do vysokoškolské výuky. Tradiční učební texty, jejichž obsah je aktuální bude sloužit jako osa, do níž budou (formou hypertextu coby odkazy) včleňovány texty aktuálně postihující soudobé didaktické problémy. Výsledný text v elektronické podobě zachová účinnost ped. textu.