Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Komunikační kompetence v mateřském jazyce - výsledek jazykové výuky a výchovy
Id projektuRS98046
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/1998 - 12/1999
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
AnotaceZákladem projektu je realizace těchto úkolů: Ověřit možnosti řízení a modelování školského dialogu jako prostředí, v němž se vyvíjí řečová kompetence dítěte - soubor projevů sémiotického reagování na měnící se skutečnosti. Porovnat účinnost verbálních a neverbálních složek modelačního působení. Popsat jazykovou úroveň mluvených a psaných dětských komunikátů vzniklých jako reakce na srovnatelné podněty. Sledovat účinnost pedagogického textu aktivizujícího komunikační dovednosti na pozadí jazykového vyučování.