Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Jazyková specifika školské komunikace
Id projektuIGS PdF
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/1995 - 12/1995
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
AnotaceBěhem výzkumu byly na základě autentických audionahrávek studovány některé dominantní mluvenostní rysy školského dialogu. Získané poznatky byly okamžitě v písemné formě prezentovány na odborných setkáních a v odborném tisku, byly zařazeny do výuky v prezenční i kombinované formě studia.