Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Duální rentgenová absorpciometrie jako srovnávací metoda měření složení těla
Id projektuIGS PdF 1/2008
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
AnotaceDuální rentgenová absorpciometrie (DEXA) je v současnosti považována za nejlepší referenční metodu měření složení lidského těla. Využití metody ve sportu je však limitováno její vysokou finanční a časovou náročností. Cílem projektu je srovnat výsledky získané uvedenou metodou s metodami dosažitelnými v praxi (kaliperace, bioimpedance). Uvedené metody jsou v současnosti jedině dostupné Centru diagnostiky motoriky člověka nejen pro výuku a výzkum, ale také pro pomoc sportovní praxi. Na základě navrženého projektu budeme schopni vybrat metodu pro Centrum, která nám poskytne výsledky jejichž odlišnost od metody DEXA lze exaktně stanovit.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub