Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Duální rentgenová absorpciometrie jako srovnávací metoda měření složení těla
Id projektuIGS PdF 1/2008
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
AnotaceDuální rentgenová absorpciometrie (DEXA) je v současnosti považována za nejlepší referenční metodu měření složení lidského těla. Využití metody ve sportu je však limitováno její vysokou finanční a časovou náročností. Cílem projektu je srovnat výsledky získané uvedenou metodou s metodami dosažitelnými v praxi (kaliperace, bioimpedance). Uvedené metody jsou v současnosti jedině dostupné Centru diagnostiky motoriky člověka nejen pro výuku a výzkum, ale také pro pomoc sportovní praxi. Na základě navrženého projektu budeme schopni vybrat metodu pro Centrum, která nám poskytne výsledky jejichž odlišnost od metody DEXA lze exaktně stanovit.