Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv dvou metod totální náhrady kyčelního kloubu na kvalitu chůze
Id projektuIGS PdF 4/2008
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
AnotaceProjekt je koncipován jako přípravný pro řešení většího a rozsáhlejšího projektu, který by přinesl Ostravské Univerzitě finanční prostředky, rozvoj Centra diagnostiky lidského pohybu ale také kvalifikační růst zejména mladších pracovníků KTV. Návrh projektu navazuje na projekt IGS 45/1062, který byl řešen ve spolupráci s Prof. Hamillem na Massachusettské Univerzitě v Amherstu. Zkušenosti 3 pracovníků KTV s Kinematickou a dynamickou analýzou pohybu ze špičkového pracoviště na hodnocení kvality chůze bychom rádi zhodnotili nejdříve v projektu IGS na který posléze naváže větší projekt GAČR. Tento projekt je vyvolán potřebou Městské nemocnice Ostrava Fifejdy. Výzkum je orientován na sledování kvality základního motorického projevu člověka ? chůze po chirurgickém zákroku totální náhrady kyčelního kloubu (TEP). Podstata experimentu spočívá v komparaci vlivu dvou metod TEP (miniinvazivni a klasická) na kvalitu chůze. Předpokládáme, že mininvazivní metoda TEP bude k pacientovi ?šetrnější? z hlediska rozsahu chirurgického zásahu do organismu, méně bolestivá a stresující a z toho vyplyne rychlejší návrat pacienta k normální chůzi. Experiment bude probíhat se dvěma skupinami pacientů kteří podstoupili zákrok TEP (jedna skupina miniinvazní, druhá skupina klasická metoda, počet účastníků v každé skupině n = 15?20). Informace o sledovaná motorické akci bude spočívat v biomechanické analýze chůze (dynamická analýza). S použitím dvou dynamometrických plošin (KISTLER) získáme analýzou reakčních sil řadu informací o krokovém cyklu pacienta z hlediska časového provedení, velikosti produkované síly, silového impulsu a indexů symetrie (viz Vaverka & Elfmark, 2006). Dynamika změn v kvalitě chůze bude sledována před operací (výchozí stav) a po operaci v intervalech 3 týdnů, 3 měsíců a 6 měsíců. Měření bude probíhat prostorách oddělení ortopedie MN Ostrava a v Centru diagnostiky lidského pohybu KTV PdF OU. Součástí projektu bude cílená a kontrolovaná rehabilitace.