Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Psychologické aspekty profesionální satisfakce učitelů
Id projektuGA406/97/0954
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Období1/1997 - 12/1999
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceVýzkum se zabývá studiem pracovní spokojenosti učitelů různých typů škol v České republice (základních, středních i vysokých). Budou zkoumány psychologické souvislosti pracovní spokojenosti učitelů jako podstatného faktoru jejich pracovní motivace i kvality života vůbec. Vzhledem k problémům souvisejícím s výkonem učitelské profese u nás je dané téma možno považovat za vysoce aktuální.