Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výzkum profesních činností učitelů specifických tříd a škol
Id projektuIGS PdF 3/2008
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný empirický výzkum uskutečněný v pedagogické praxi může přinést poznatky o profesních činnostech tří skupin pedagogických pracovníků, a to učitelek třetího ročníku vzdělávání dětí mateřských škol, učitelů přípravných tříd při ZŠ a učitelů prvních tříd ZŠ, jež se ve velmi pro dítěte společensky významném období podílejí na jeho edukaci. Obsahem by byla identifikace profesních činností učitelů těchto specifikovaných tříd a škol podle zvolených indikátorů, jejich následná analýza, kategorizace a komparace. Výsledky by mohly přispět ke zkvalitnění koncepcí a výuky studijních předmětů pedagogické praxe i studijních předmětů teoretického vzdělávání ve studijních oborech Učitelství 1. stupně ZŠ a Učitelství pro MŠ. Předpokládáme, že výzkum přinese zejména informace upotřebitelné pro koncipování přípravy vzdělávání učitele pro přípravnou třídu při ZŠ, poněvadž vzdělávání učitele přípravné třídy při ZŠ není doposud stanoveno žádným obecně závazným předpisem a není náplní žádného studijního programu. Poněvadž se každoročně zvyšují počty žádostí o odklad školní docházky, jež se řeší právě zařazováním dětí do přípravných tříd při ZŠ, měla by terciární sféra realizující vzdělávání učitelů na potřebu praxe odborně, odpovědně, na základě výsledků v praxi uskutečněných výzkumů, reagovat.