Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Marketingový management obcí, měst a regionů WB-22-05
Id projektuWB-22-05
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období9/2005 - 12/2006
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceProjekt se zabývá zhodnocením aktuálního stavu managementu obcí, měst a regionů a podporou rozšíření poznání o marketingovém managementu a jeho aplikaci v řídící praxi v ČR. Publikace ve formě metodického návodu obsahující rovněž případové studie je jedn ím z hlavních výstupů projektu. Vy?žší míru poznání konceptu marketingového managementu mají zajistit také pracovní semináře a školení, konference, odborné články a prezentace na www.