Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby
Id projektuLP03032
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období2/2003 - 12/2003
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
AnotaceZpřístupnit české veřejnosti (učitelům, vychovatelům, romským asistenům, klinickým psychologům ad.) výsledky původních výzkumných šetření v oblasti hudební pedagogiky a muzikologie, jež souvisejí se společensky vysoce aktuálním fenoménem romipen. Formou reprezentativní knižní publikace celoplošně rozšířit jedinečné a dosud nestudované poznatky související se sociokulturními a hudebně výchovnými specifiky Romů, využitelnými v hudebně edukačním procesu této minority. Rozšířením výzkumných poznatků následně vyvolat a podpořit zájem o další vědecká šetření v hudební didakticko-metodické oblasti a v oblasti muzikologie, zaměřené na Romy a romipen v kontextu současné situace v České republice. Vzbudit zájem zejména současných i budoucích posluchačů pedagogických a filozofických fakult o problematiku romipen a práci s minoritami vůbec, motivovat je k intenzívní odborné studentské činnosti a dalšímu celoživotnímu osobnostnímu vědeckému růstu.