Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice WB-15-05
Id projektuWB-15-05
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období9/2005 - 12/2006
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceV České republice došlo v souvislosti s reformou veřejné správy a se vstupem ČR do EU k vytvoření celé řady institucí, zabývajících se regionálním rozvojem. Významným akrétem regionálního rozvoje se v této souvislosti staly také regionální rozvojové agen tury. Vznikly během 90. let před ustanovením krajských samospráv. V posledních letech (po r. 2000) se ale v souvislosti s působením krajů v oblasti regionálního rozvoje role a postavení regionálních rozvojových agentur mění. Cíle a úkoly, územní působnost, jakož i organizační struktura a právní forma regionálních rozvojových agentur je v krajích ČR různá. Cílem projektu je na základě zahraničních zkušeností, analýzy vývoje a současné pozice RRA v ČR a diskusí se zástupci krajských samospráv, ministerst va pro místní rozvoj a dalších zainteresovaných institucí navrhnout určitý model (režim) budoucího fungování RRA v ČR.