Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Biodiverzita říčních a příbřežních ekosystémů provincie Khanh Hoa Vietnamu - dílčí studie.
Id projektuMSK VAV4/06/a/1a
Hlavní řešitelRNDr. Ivona Kočárková, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Anotace