Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Laboratoř pro praktickou výuku a diagnostiku pohybového systému
Id projektuFRVŠ 674/Aa
Hlavní řešitelprof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelLékařská fakulta, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceCílem předkládaného projektu je dovybavit laboratoř Ústavu fyziologie a patofyziologie a Katedry rehabilitace ZSF OU tak, aby mohla poskytovat studentům praktickou výuku v oblasti fyziologie a patofyziologie neuromuskulárních funkcí a vyšetřování a léčbě pohybového systému v rámci Katedry rehabilitace. Vzhledem k odborné problematice Ústavu fyziologie a patofyziologie a Katedry rehabilitace, kde zcela chybí přístrojové vybavení pro diagnostiku funkčních poruch pohybového systému a pro výuku fyzikální terapie, navrhuje se vybudování laboratoře pro praktickou výuku a diagnostiku pohybového systému jako společného pracoviště pro oba obory. Prostorové podmínky jsou zajištěny v laboratořích Ústavu fyziologie a patofyziologie.Přístroj EMG Holter umožňuje dlouhodobě snímat a záznamenávat EMG signál snímaný z jednotlivých svalů. Při snímání EMG jsou ukládány integrální hodnoty a frekvence EMG signálu do paměti Holteru. Programové vybavení dodávané k Holteru zajišťuje komunikaci Holteru s PC a zobrazení naměřených dat na obrazovce PC. Přístroj bude využíván v rámci cvičení z Fyziologie, Fyziologie práce v rámci Ústavu fyziologie a patofyziologie a Katedry rehabilitace u posluchačů stávajících osmi bakalářských oborů a tří magisterských oborů ZSF OU. Vysoké využití bude mít zejména u bakalářského oboru Ochrana veřejného zdraví a na něj navazujících nově akreditovaných magisterských oborů Ochrana veřejného zdraví a Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví, s jejichž otevřením se počítá ve školním roce 2004/2005. Přístroj BTL-5840S Elektroléčba-ultrazvuk umožní studentům seznámit se se všemi základními typy nízkofrekvenčních a středofrekvenčních proudů využívaných v elektroléčbě, s ultrasonoterapií a s kombinovanou terapií proudů a ultrazvuku. Poznatky získané v laboratoři budou moci přenést do praxe na pacientech ve fakultní nemocnici a v ambulancích. Přístroj umožňuje nejen léčit, ale i diagnostikovat reflexní změny v pohybovém systému.