Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rybí společenstva parmového pásma - základ diverzity ichtyofauny České republiky
Id projektuIAA6087704
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Období1/1997 - 12/1999
Poskytovatel
Stavukončený
AnotaceÚseky toků mající charakter parmového pásma tvořily v České republice více než 60 % kilometráže toků s povodím větším než 100 km2. Všechny dosavadní poznatky signalizují, že rybí společenstva parmového typu patří k nejvíce ohroženým. Klíčovými druhy jsou tam typické reofilní druhy ryb, které nejsou schopny trvale žít a rozmnožovat se lenitických úsecích, ale ani v úsecích reofilních silně pozměněných důsledky aktivit člověka. Parmové pásmo se svým ekotonovým charakterem tvoří základ biodiverzity ichtyofauny České republiky. Zjištění aktuálního stavu společenstev parmových úseků je nutno považovat za prioritní. Získané výsledky by měly poskytnout objektivní obraz o současném stavu ichtyocenóz v těchto tocích, podklady k predikci budoucího vývoje a v neposlední řadě i podklady pro ochranářský a rybářský management.