Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Teorie modelů v kategoriích fuzzy množin
Id projektuIAA1187901
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období1/1999 - 12/2001
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
AnotaceTeorie fuzzy množin se stává jednou z variant základů matematiky.S využitím této teorie se budují analogie klasických matem.struktur, známých z teorie množin,jako jsou grupy, topol.prostory apod.S výjimkou výzkumu různých fuzzy logik však existuje jen velmi málo výsledků o těchto možnostech teorie fuzzy množin.Předkládaný projekt by se proto zabýval výzkumem různých kategorií fuzzy množin,a to zejména z hlediska možností konstrukcí různých matem.systémů nad těmito kategoriemi. Předpokládá se,že se budou především vyšetřovat především podmínky,kdy tyto kategorie tvoří toposy,přičemž důraz bude kladen na výzkum interní logiky těchto toposů.Protože toposy v obecném případě umožňují interpretaci nejvýše intuicionist.logiky (založené na Heytingových svazech),zatímco logika v teotii fuzzy množin je obecně interpretována v residuovaných svazech,budou se vyšetřovat podmínky, kdy dané kategorie fuzzy množin umožňují interpretaci také této logiky vycházející z residuovaných svazů.