Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Selekce ligninolitických hub vhodných pro remediaci vody a půdy kontaminované syntetickými barvami
Id projektuGA526/00/1303
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2000 - 12/2002
Poskytovatel
Stavukončený
AnotaceSyntetická barviva představují důležitý zdroj znečištění. Některá vykazují výrazné toxické a karcinogenní vlastnosti. Čistírny odpadních vod nejsou schopny účinně odstranit barviva z průmyslových kapalných odpadů. Existuje objektivní potřeba nových technologií schopných dekontaminovat barvivy znečištěné vody a zeminu. Biologické procesy představují ekologicky šetrnou a ekonomicky kompetitivní alternativu fyzikálně-chemických čisticích procesů. Ligninolytické houby díky schopnosti rozkládat různé rekalcitrantní molekuly představují možnost účinné biodegradace široké škály průmyslových barviv.Navrhovaný projekt představuje komplexní přístup k řešení této problematiky: 1) screening kmenů hub, 2) konečný výběr kmenů založený na schopnosti účinně degradovat reprezentativní spektrum syntetických barviv, 3) odzkoušení nejlepšího kmene pro čištění odpadních vod a zemin z průmyslových lokali.