Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Prostorová diferenciace reakce smrkového porostu na dlouhodobé působení zvýšeného CO2 vlivem rozdílné síly sinku a typu listoví v korunové vrstvě
Id projektuGA206/99/0085
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/1999 - 12/2001
Poskytovatel
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt je zaměřen na stanovení vlivu síly sinku daného prostorovou diferenciací korunové vrstvy při fyziologické reakci na dlouhodobě působící zvýšené CO2. Idea projektu vychází z předpokladu, že na úrovni porostu lesních dřevin je celková reakce na zvýšené CO2, výskyt a síla aklimační deprese fotosyntézy a produkce/alokace asimilátů prostorově diferencována v závislosti na síle sinku. Dále je možné předpokládat kompenzační účinek zvýšeného CO2 vzhledem k nedostatku světla na fotosyntetickou aktivitu ve stinných částech korunové vrstvy. To znamená, že celková odezva porostu k působení zvýšeného CO2 je naprosto odlišná od reakce na úrovni jedince. Řešení projektu je založeno na dlouhodobě realizovaném experimentu s porosty smrku ztepilého uzavřených v kultivačních minisférách. Základem je ekofyziologická studie reakce produkční aktivity smrkového porostu (fotosyntetická charakteristika, respirace, produkce/alokace biomasy) na dlouhodobé působení zvýšeného CO2.