Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Centrální laboratoř pro praktickou výuku První pomoci a Urgentní medicíny Bc. a Mgr. oborů na Ostravské univerzitě
Id projektuFRVŠ 2259/Aa
Hlavní řešitelMUDr. Jitka Zemanová
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceZdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě věnuje po celou dobu své existence adekvátní pozornost teoretické i praktické výuce První pomoci. Předmět První pomoc je nedílnou součástí všech akreditovaných oborů a zahrnuje metody a opatření základní i rozšířené první pomoci s akcentací výkonů zachraňujících život. Od roku 2004 byl na ZSF OU akreditován jako první v republice Bc. obor Zdravotnický záchranář. Stěžejní disciplínou tohoto oboru je předmět Urgentní medicína. Předmět poskytuje ucelené informace o urgentních situacích, chorobách a zraněních napříč většinou medicínských oborů. Předmětem projektu je zřízení odborné laboratoře pro výuku předmětů První pomoc a Urgentní medicína. Tato laboratoř bude vybavena odbornými pomůckami, technikou a cenově nákladnými modely sloužícími k nácviku úkonů první pomoci pro záchranu života postiženého. V této laboratoři bude možnost simulovat úraz postiženého a přesný postup poskytnutí první pomoci. Nedílnou součástí projektu bude vyhotovení multimediální příručky První pomoci (DVD s tématikou první pomoci a záchranného řetězce, doplněného a mluveného průvodce a prezentace).