Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Laboratoř pro praktickou výuku fyziologie práce
Id projektuFRVŠ 1426/A/a
Hlavní řešitelprof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotacePraktická výuka v oboru fyziologie práce vyžaduje, aby absolventi bakalářských a magisterských oborů získali kvalitní jak teoretické, tak praktické znalosti a dovednosti nezbytné pro samostatnou práci na budoucích pracovištích. Splnění požadavků Evropských norem a jim odpovídajících ČSN EN, vyžaduje přístrojové vybavení, které bude garantovat normou požadovanou kvalitu a přesnost vyšetření. Navržené přístrojové vybavení splňuje náročné požadavky Evropských norem a je zárukou, že absolventi bakalářských a magisterských oborů Ochrana veřejného zdraví a Zdravotnické vyšetřovací metody budou odcházet do praxe kvalitně připraveni tak, aby se mohli úspěšně uplatnit na domácím i zahraničním trhu práce. Navrhované přístrojové vybavení rozšíří možnosti praktické výuky i v předmětu fyziologie pro všechny studijní obory a bude využíváno i pro praktickou výuku v studijním oboru rehabilitace a dalších studijních oborech.