Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Centrální laboratoř pro praktickou výuku První pomoci a Urgentní medicíny bakalářských a magisterských oborů na Ostravské univerzitě, II. etapa
Id projektuFRVŠ 2383/A/a
Hlavní řešitelMUDr. Jitka Zemanová
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceÚstav urgentní medicíny a forenzních oborů (dříve ústav algoterapie a urgentní medicíny) Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě se od svého vzniku věnuje teoretické i praktické výuce První pomoci. V roce 2006 byli jeho zaměstnanci řešiteli projektu FRVŠ tématického okruhu A č. 2259, který byl úspěšně dokončen a obhájen. Hlavním výstupem projektu bylo vybavení laboratoře pro praktickou výuku první pomoci. V této chvíli je vytíženost původní učebny jen na výuku první pomoci 9,6 výukových hodin denně při celkovém počtu studentů, cca 560 na jeden semestr. Na základě akreditace nových studijních oborů na ZSF OU a současně zvyšujících se požadavků na výuku První pomoci z ostatních fakult Ostravské univerzity není v tuto chvíli kapacita učebny dostačující. Další navyšování vytíženosti učebny je nereálné a zvyšování počtu studentů ve skupinách by výrazně snížilo kvalitu praktického nácviku život zachraňujících výkonů. Celkový počet studnetů na výuku první pomoci pro rok 2009 bude 1445 na celý rok, což je 670 na semestr. Projekt je zaměřen na vybavení druhé paralelní laboratoře odbornými pomůckami a cvičebními simulátory, sloužícími k nácviku prioritních úkonů první pomoci pro záchranu života postiženého. Součástí plánované laboratoře je i simulátor sanitního vozu, který poslouží pro praktická cvičení u předmětů Urgentní medicína 1, 2, 3 a Neodkladná péče u akutních kritických stavů1, 2, Technika v PNP a urgentním přijmu. Simulátor přesně prostorově kopíruje uspořádání a vybavení vozu rychlé záchranné služby a umožní tak nácvik postupů poskytnutí první pomoci a primárního ošetření a monitorování zraněného či nemocného v reálných podmínkách, ve kterých budou naši absolventi po skončení školy pracovat.