Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Lingvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu) GA405/04/1035
Id projektuGA405/04/1035
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceV situaci, kdy se současná česká lingvistika zaměřuje na analýzu komunikace v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, považujeme za nezbytné soustředit pozornost i na komunikaci zprostředkovanou moderním elektronickým médiem, kterým je bezesporuInternet . Cílem projektu je zjistit, jakými způsoby, postupy a prostředky probíhá komunikace na chatu. Za tímto účelem budou pořízeny a analyzovány záznamy komunikace z všeobecně zaměřených chatových místností. Specifičnost prostředí, ve kterém tatokomunikace pr obíhá, se odráží i ve specifických rysech vzniklých komunikátů. Zaměříme se na rozpor, který vyplývá z mluveného charakteru komunikace a z jejího přenosu v písemné formě. Pozornost bude věnována také analýze přezdívek, specifické povazediskurzu, jazykové interferenci i grafické podobě chatu. Výsledkem grantového výzkumu bude monografie, která bude v na?í lingvistice prvním pokusem o komplexní pohled na základní jazykové aspekty komunikace v elektronickém prostředí. Analýza rozsáhlého materiálu nemusí přinést jen jeho pouhou deskripci, ale může také odhalit některé tendence, které vzhledem k převažujícímu věkovému složení účastníků chatů mohou naznačit další vývoj každodenní komunikace.