Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pilotní projekt - Objektivizace zařazení pacientů po amputacích dolních končetin do funkčních skupin dle předpokládané aktivity
Id projektuIGS/04/2008
Hlavní řešitelMgr. Marcela Dabrowská, Ph.D.
Období3/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
AnotaceCílem navrhovaného projektu je pomocí baterie testů ?Amputee Mobility Predictor? jejímž autorem je jeden z předních amerických fyzioterapeutů R. S. Gailey, který se zabývá diagnostikou a terapií pacientů po amputacích dolních končetin, objektivizovat zařazení těchto pacientů do funkčních skupin podle předpokládané aktivity. V současné době neexistuje v ČR jiná diagnostická metoda, která by objektivně hodnotila pohybové možnosti těchto handicapovaných osob. Ve spolupráci s RÚ Chuchelná, oddělením rehabilitace Vítkovické nemocnice a protetickými pracovišti TOO PROTEOR Ostrava s.r.o. a ING Corporation, s.r.o. Frýdek - Místek bude touto baterií testů vyšetřeno přibližně 30 osob ve věkovém rozmezí 50-75 let s amputací jedné dolní končetiny. Půjde o osoby, u nichž důvodem amputace bylo trauma, vaskulární onemocnění (diabetes mellitus) nebo byli amputováni z onkologických příčin. U sledovaných probandů budou vyšetřeny také základní anamnestické údaje pomocí ?Amputee mobility predictor questionnaire?. Samotné testování funkčních motorických schopností má 21 indikátorů, je bodově hodnoceno a součet jednotlivých položek určuje rozmezí zařazení probandů do funkčních kategorií. Výsledky šetření budou vyhodnoceny a porovnány s výsledky obdobných studií v zahraničí.