Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nobilitační politika Karla IV. v zemích Koruny české 1712-1740
Id projektuFRVŠ 1412/G5
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2004
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceProjekt analyzuje vznik a sociální strukturu "nové šlechty", tj. osob povýšených do šlechtického stavu za vlády Karla VI. (1712 - 1740). Projekt je omezen pouze na šlechtický stav zemí Koruny české, rakouské nebo říšské nobilitace nejsou zahrnuty. Jedná se o analýzu "nové šlechty" z pohledu struktury šlechtického stavu, rozdělení profesního (podíl jednotlivých profesních a společenských skupin) a majetkového,se zohledněním geografického původu, společenských vazeb, apod. Součástí je zasazení zkoumaného souboru do rámce dobových událostí a struktury tehdejší společnosti. Výsledky bádání poslouží k ověření zvolené koncepce výzkumu, která byla již použita při obdobném výzkumu pro 19. století. Studium literatury umožní porovnání se zahraničním výzkumem. Projekt pomůže při zadávání diplomových, popř. doktorandských prací na katedře historie FF OU.