Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dvoudílný tematický frazeologický slovník česko-polský a polsko-český. I-Názvy zvířat v české a polské idiomatice. II-Názvy částí lidského těla
Id projektuGA405/01/1267
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Období1/2001 - 12/2003
PoskytovatelOstravská univerzita, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceTematický konfrontační slovník je součástí koncepce, jejíž snahou je postihnout základní sémantická pole srovnávací frazeologie. Klade si za cíl systematicky registrovat, analyzovat a posléze popsat celý soubor českých a polských frazémů a idiomů současnosti.