Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Německy psaná lékařská literatura z pozdně středověké a raně novověké Moravy (postavení, jazyk, význam)
Id projektuGA405/02/1191
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2002 - 12/2004
PoskytovatelOstravská univerzita, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceNěmecky psaná lékařská literatura z pozdně středověké a raně novověké Moravy (Postavení, jazyk, význam) Výzkum němčiny období pozdního středověku a raného novověku se v poslední době zaměřuje nejen na úřední jazyk (Kanzleisprache), nýbrž stále více na odborné texty. V moravských archívech a knihovnách je k dispozici celá řada primární literatury z nejrůznějších vědních oborů. Hojně je zastoupena zejména lékařské próza, jejíž výzkum má v Německu již bohatou tradici. Na tuto tradici navazuje projekt, jehož cílem je objasnit, jaké postavení zaujímala německy psaná lékařská próza vzniklá na Moravě v kontextu německé odborné literatury a jakým způsobem odrážela vývoj jazyka tohoto vědního oboru, příp. jak přispívala k jeho rozvoji. Vzhledem ke skutečnosti, že se jazyk odborné literatury podílel na konstituování normy spisovné němčiny pravděpodobně v mnohem vyšší míře, než se dříve předpokládalo, mohou výsledky výzkumu sloužit jako příspěvek k diskusi o vzniku spisovné němčiny.