Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvůrčí osobnost Viléma Závady a proměny kontextů české literatury XX. století GA405/04/0079
Id projektuGA405/04/0079
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt Tvůrčí osobnost Viléma Závady a proměny kontextů české literatury XX. století uskuteční koncentraci a kompletaci materiálů pramenné povahy (bibliografie, pozůstalost) a utvoří základ pro studium vlastní i dalších badatelů. V literárněhistorickéma literárněteoretickém aspektu na základě studia nových pramenných materiálů připraví výklad Závadová díla na základě analýzy veršových struktur, podob a proměn obraznosti Viléma Závady (od první sbírky - 1927 - až ke sbírce poslední - 1977) zestetických, poetologických, literárních a kulturních hledisek.