Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji
Id projektuCZ.1.07/1.3.05/11.0011
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období11/2008 - 10/2011
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je vytvoření Modulového systému dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v MSK. Projekt navazuje na projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.1/0104 - Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v MSK. Využívá již zavedeného modulového systému, inovuje kurzy a přináší nové vzdělávací moduly a kurzy. Všechny kurzy jsou zaměřené na prohlubování odborné kvalifikace podle §10 Vyhlášky MŠMT č. 317/2005. Modulový systém je vytvořen tak, aby byl otevřen budoucímu doplňování jak modulů, tak zpracování dalších jednotlivých kurzů.M1 - Základní modul.M2 - Specializační modul.M3 - Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků.M4 - Jazykové vzdělávání pracovníků škol.Výstupem projektu bude zpracování 150 kurzů s uceleným souborem metodických a odborných materiálů k výuce a e-learningové podpory. Realizováno bude rovněž 150 kurzů. Kurzy jsou nebo před realizací budou akreditovány v rámci DVPP.